aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
developSwitch to newsboat-dtach system service methodTom Ryder2 months
masterMerge branch 'release/v11.8.0'Tom Ryder2 months
uuuuuuu uuu(6df)Tom Ryder22 months
 
TagDownloadAuthorAge
v11.8.0dotfiles-11.8.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.8.0.zip  Tom Ryder2 months
v11.7.0dotfiles-11.7.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.7.0.zip  Tom Ryder2 months
v11.6.0dotfiles-11.6.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.6.0.zip  Tom Ryder3 months
v11.5.0dotfiles-11.5.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.5.0.zip  Tom Ryder4 months
v11.4.0dotfiles-11.4.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.4.0.zip  Tom Ryder6 months
v11.3.0dotfiles-11.3.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.3.0.zip  Tom Ryder6 months
v11.2.0dotfiles-11.2.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.2.0.zip  Tom Ryder7 months
v11.1.0dotfiles-11.1.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.1.0.zip  Tom Ryder7 months
v11.0.0dotfiles-11.0.0.tar.gz (sig)  dotfiles-11.0.0.zip  Tom Ryder8 months
v10.26.0dotfiles-10.26.0.tar.gz (sig)  dotfiles-10.26.0.zip  Tom Ryder8 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2021-07-02Merge branch 'release/v11.5.0'v11.5.0Tom Ryder11-69/+72
2021-07-02Update PGP keyTom Ryder1-1/+0
2021-07-02Update dotfiles(7) manual pageTom Ryder1-9/+9
2021-07-02Bump VERSIONTom Ryder1-2/+2
2021-07-02Update submodule URLsTom Ryder1-37/+37
2021-06-30Define `hide_edge_borders` in i3 configTom Ryder1-0/+3
2021-06-30Use different recommended path for checkoutTom Ryder1-9/+9
2021-06-30Update PGP keyTom Ryder1-4/+4
2021-06-29Correct Xresources Makefile installationTom Ryder1-1/+1
2021-06-27Reduce log level for newsboat reload taskTom Ryder1-1/+1
[...]
 
Clone
https://dev.sanctum.geek.nz/code/dotfiles.git