aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Merge branch 'release/v0.51.0'v0.51.0Tom Ryder2018-06-115-4/+5
|\
| * Update VERSIONTom Ryder2018-06-111-2/+2
| * Update markdown_autoformat.vimTom Ryder2018-06-101-0/+0
| * Use uppercase letters in <C-A>, <C-B> consistentlyTom Ryder2018-06-101-2/+2
| * Define `self` var for mim(1df)Tom Ryder2018-06-101-0/+1
| * Update strip_trailing_whitespace.vim pluginTom Ryder2018-06-101-0/+0
| * Merge branch 'release/v0.50.0' into developTom Ryder2018-06-101-2/+2
| |\
* | \ Merge branch 'release/v0.50.0'v0.50.0Tom Ryder2018-06-1012-16/+48
|\ \ \ | | |/ | |/|
| * | Bump VERSIONTom Ryder2018-06-101-2/+2
| |/
| * Update redact_pass.vim plugin againTom Ryder2018-06-101-0/+0
| * Update redact_pass.vim pluginTom Ryder2018-06-101-0/+0
| * Update copy_linebreak pluginTom Ryder2018-06-071-0/+0
| * Set some more 'listchars' optionsTom Ryder2018-06-071-3/+5
| * Replace mail_mutt.vim with mim(1df)Tom Ryder2018-06-078-10/+40
| * Include .gvimrc patterns for vim filetypeTom Ryder2018-06-061-1/+1
| * Merge branch 'release/v0.49.0' into developTom Ryder2018-06-061-2/+2
| |\
* | \ Merge branch 'release/v0.49.0'v0.49.0Tom Ryder2018-06-064-66/+42
|\ \ \ | | |/ | |/|
| * | Bump VERSIONTom Ryder2018-06-061-2/+2
| |/
| * Merge branch 'hotfix/v0.48.2' into developTom Ryder2018-06-061-2/+2
| |\
| * \ Merge branch 'hotfix/v0.48.1' into developTom Ryder2018-06-062-2/+5
| |\ \
| * | | Remove vestigial comment from .vimrcTom Ryder2018-06-061-6/+0
| * | | Remove duplicate 'encoding' settingTom Ryder2018-06-061-5/+0
| * | | Remove 'backupskip' settingTom Ryder2018-06-061-4/+0
| * | | Inline some option flag commentsTom Ryder2018-06-061-32/+16
| * | | Add a little more syntax contextTom Ryder2018-06-061-2/+2
| * | | Move syntax block upTom Ryder2018-06-061-18/+18
| * | | Check for 'formatlistpat' option existenceTom Ryder2018-06-061-3/+5
| * | | Correct ksh patternTom Ryder2018-06-061-1/+1
| * | | Merge branch 'release/v0.48.0' into developTom Ryder2018-06-062-8/+21
| |\ \ \
* | \ \ \ Merge branch 'hotfix/v0.48.2'v0.48.2Tom Ryder2018-06-062-7/+2
|\ \ \ \ \ | | |_|_|/ | |/| | |
| * | | | Bump VERSIONTom Ryder2018-06-061-2/+2
| * | | | Remove duplicate 'encoding' settingTom Ryder2018-06-061-5/+0
|/ / / /
* | | | Merge branch 'hotfix/v0.48.1'v0.48.1Tom Ryder2018-06-062-2/+5
|\ \ \ \ | | |_|/ | |/| |
| * | | Bump VERSIONTom Ryder2018-06-061-2/+2
| * | | Add compatibility guard to filetype.vimTom Ryder2018-06-061-0/+3
|/ / /
* | | Merge branch 'release/v0.48.0'v0.48.0Tom Ryder2018-06-0677-815/+792
|\ \ \ | | |/ | |/|
| * | Rebuild dotfiles(7) manual pageTom Ryder2018-06-061-6/+19
| * | Bump VERSIONTom Ryder2018-06-061-2/+2
| |/
| * Update README.md's Vim sectionTom Ryder2018-06-061-8/+20
| * Merge branch 'feature/vim-refactor' into developTom Ryder2018-06-0673-799/+751
| |\
| | * Add custom scripts.vimTom Ryder2018-06-063-53/+71
| | * Factor out password redaction into new pluginTom Ryder2018-06-063-43/+3
| | * Spacing adjustmentsTom Ryder2018-06-061-4/+0
| | * Abbreviate and invert j/gj,k/gk mappingsTom Ryder2018-06-061-4/+4
| | * Refactor vim/vimrcTom Ryder2018-06-061-172/+127
| | * Consolidate .vimrc and .vim/filetype.vimTom Ryder2018-06-0670-787/+810
| |/
| * Update markdown/autoformat.vimTom Ryder2018-06-051-0/+0
| * Merge branch 'hotfix/v0.47.3' into developTom Ryder2018-06-052-5/+5
| |\
| * \ Merge branch 'hotfix/v0.47.2' into developTom Ryder2018-06-052-4/+4
| |\ \
| * \ \ Merge branch 'hotfix/v0.47.1' into developTom Ryder2018-06-052-2/+2
| |\ \ \